photo
    (最終更新日:2019-04-01 08:56:43)
  ミウラ マサヒロ   MIURA Masahiro
  三浦 雅洋
   所属   経営学部 経営学科(経営学研究科 経営学専攻(修士課程),経営学専攻(博士課程))
   職種   教授
■ 現在の専門分野
キーワード:経営学、企業成長論、組織理論 
■ 学歴
1. 1994/04~1997/03 名古屋大学 経済学研究科 経営学 博士課程単位取得満期退学
2. 1992/04~1994/03 横浜国立大学 経営学研究科 経営学 修士課程修了 修士(経営学)(専門分野:経営学)
■ 職歴
1. 2007/04~2011/03 国士舘大学 政経学部 経営学科 准教授
2. 2011/04~2019/03 国士舘大学 経営学部 経営学科 准教授
3. 2019/04~ 国士舘大学 経営学部 経営学科 教授
4. 2019/04~ 国士舘大学大学院 経営学研究科 経営学専攻(修士課程) 教授
5. 2019/04~ 国士舘大学大学院 経営学研究科 経営学専攻(博士課程) 教授
全件表示(7件)
■ 所属学会
1. 組織学会
■ 著書・論文歴
1. 論文  ウェーバーの組織概念:経済合理性を追求するための「あるべき組織像」 (単著) 2016/03
2. 論文  スーパーストア「A-Z」に見る地域発元気企業の経営行動と成長要因に関する研究 (共著) 2015/03
3. 著書  組織と組織構造 (共著) 2007/04
4. 論文  事業環境をデザインする能力:M&A、ジョイントベンチャー、政治的解決を理解するための組織論的基礎 (単著) 2007/03
5. 論文  企業成長論における組織インテリジェンスの概念 (単著) 2006/03
全件表示(10件)