photo
    (最終更新日:2015-07-06 14:57:52)
  ナカイ セイジ   NAKAI Seiji
  中井 誠司
   所属   経営学部 経営学科(経営学研究科 経営学専攻(修士課程))
   職種   准教授
■ 現在の専門分野
キーワード:財務分析,証券分析 
■ 学歴
1. 筑波大学大学院 ビジネス科学研究科 企業科学専攻 博士課程修了 博士(経営学)(専門分野:経営学)
■ 職歴
1. 2012/04~2014/03 事業創造大学院大学 事業創造研究科 専任講師
2. 2014/04~2015/03 諏訪東京理科大学 経営情報学部 准教授
3. 2015/04~ 国士舘大学 経営学部 経営学科 准教授
4. 2015/04~ 国士舘大学大学院 経営学研究科 経営学専攻(修士課程) 准教授
■ 所属学会
1. 日本ディスクロージャー学会
2. 日本ファイナンス学会
3. 日本会計研究学会
4. 日本管理会計学会
5. 日本経営分析学会
■ 著書・論文歴
1. 論文  「アナリストによる投資推奨の変更と株式リターン」 (単著) 2014/10
2. 論文  「保有現金の価値評価:リーマンショック前後と日米欧比較」 (共著) 2013/06
3. 論文  「経営者予想がアナリスト予想に与える影響」 (単著) 2011/03
4. 論文  「アナリストの投資推奨及び利益予想の変更に対する株価の反応」 (単著) 2009/03
5. 論文  「アナリストカバレッジと機関投資家保有」 (単著) 2006/06
■ メールアドレス
  kyoin_mail