photo
    (最終更新日:2016-06-29 16:30:40)
  ノムラ マサミ   NOMURA Masami
  野村 正實
   所属   経営学部 経営学科(経営学研究科 経営学専攻(修士課程),経営学専攻(博士課程))
   職種   教授
■ 学歴
1. 1973/07~1976/03 東京大学 経済学研究科 博士課程単位取得満期退学
2. 1982/01/20
(学位取得)
東京大学 経済学博士(専門分野:経済政策)
■ 職歴
1. 1990/04~1995/03 岡山大学 経済学部 教授
2. 1995/04~2012/03 東北大学 経済学部 教授
3. 2012/06~2016/03 放送大学 客員教授
4. 2016/04~ 国士舘大学 経営学部 経営学科 教授
5. 2016/04~ 国士舘大学大学院 経営学研究科 経営学専攻(修士課程) 教授
全件表示(6件)
■ 受賞学術賞
1. 1981/09 労働関係図書優秀賞
2. 1995/01 経営科学文献賞
■ 所属学会
1. 1973/05~ 社会政策学会
■ 著書・論文歴
1. 著書  学歴主義と労働社会-高度成長と自営業の衰退がもたらしたもの- (単著) 2014/11
2. 著書  日本的雇用慣行-全体像構築の試み- (単著) 2007/07
3. 著書  雇用不安 (単著) 1998/07
4. 著書  終身雇用 (単著) 1994/10
5. 著書  トヨティズム-日本型生産システムの成熟と変容- (単著) 1993/12
全件表示(6件)
■ メールアドレス
  kyoin_mail